Werkgroepen

Werkgroep Tuin en Plein

Samen met andere enthousiaste ouders onderhoudt u de tuinen rondom het schoolplein. Ook ontwikkelt u plannen voor de herinrichting van het schoolplein. Heeft u groene vingers en/of vindt u het leuk om af en toe op een zaterdag- of zondagmorgen te helpen, mail naar: tuin@ridderslag.nl

Werkgroep Omgaan met elkaar

Als lid bent u betrokken bij het omgangsprotocol van de school en organiseert u activiteiten rondom het thema ‘omgaan met elkaar’ in en rondom de klas, de school, thuis en tussen de kinderen onderling. Interesse? Mail naar: omgaan@ridderslag.nl.

Redactie Seizoener

Samen met de Vrije Peuteropvang Het Rozenpoortje hebben wij een eigen katern in het tijdschrift Seizoener  dat viermaal per jaar verschijnt. Vindt u het leuk om samen met de schoolleider en andere ouders een praktische bijdrage te leveren aan onze schoolkrant? Mail naar: schoolkrant@ridderslag.nl. Voor meer informatie kijkt u op www.seizoener.nl.