Ons onderwijs

In ons onderwijs staat een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen staat centraal. Anders gezegd: van kennis, emotie en vaardigheden. Deze drie aspecten komen in het onderwijs evenwichtig aan bod en de leerkracht geeft hier in concrete situaties vorm aan. Spel, beweging, creatieve activiteiten en vertelstof zijn enkele van de middelen die de leerkracht hiervoor inzet.

Onze manier van kijken naar kinderen – het mensbeeld – vormt de achtergrond van het leerplan. De mens is niet alleen een fysiek, maar ook een geestelijk wezen met eigen motieven en talenten. Het onderwijs zoekt het unieke van ieder kind en sluit daarbij aan. Onderwijs is voor onze school niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.