Schoolorganisatie

Basisschool De Ridderslag als organisatie bestaat uit het bestuur, de MR, de schoolleider, het lerarenteam, de IB’ers, de personeelsbegeleider, het onderwijsondersteunend personeel, de administratie en de conciërge. Gezamenlijk stellen zij het beleid en de koers van de school vast, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en regelgeving. Tweemaal per jaar vindt er een ‘Grote Bijeenkomst’ plaats waarop alle geledingen met elkaar van gedachten wisselen over het beleid en concrete doelen en middelen vastleggen.