Vervolgonderwijs

 
Vervolgonderwijs

Na de zesde klas staan de kinderen voor de volgende keuze: doorstromen naar de bovenbouw van de vrijeschool, of naar het regulier voortgezet onderwijs. De Ridderslag heeft geen eigen bovenbouw. Er zijn zestien regionale bovenbouwen in Nederland. De Goudse kinderen gingen tot nu toe vooral naar Rotterdam, Den Haag en Leiden en soms naar Zeist. De bovenbouw omvat de klassen zeven tot en met twaalf en wordt afgesloten met een examen VMBO (10e klas), HAVO (11e klas), of VWO (12e klas).

De laatste jaren gaat ongeveer veertig procent van de kinderen naar een van de vrijeschoolbovenbouwen. Het andere deel van de kinderen gaat naar het reguliere vervolgonderwijs (VMBO, HAVO, VWO). De aansluiting blijkt goed te gaan. Als de gehele onderbouw doorlopen is, beschikken de kinderen over een brede basis om op verder te gaan. Uit reacties van het middelbaar onderwijs blijkt dat onze leerlingen opvallen door hun algemene ontwikkeling, ruimtelijk inzicht, initiatiefkracht en goede sociale vaardigheden.

Voor meer informatie over vrijeschool bovenbouwen kunt u terecht bij: