Oudertevredenheidspeiling

Regelmatig laat onze school tevredenheidspeilingen uitvoeren onder ouders, leerlingen (klas 4-5-6) en personeelsleden, door BvPO, Bureau voor Praktijkgericht onderzoek. Dit bureau heeft de tevredenheidsscores van de respondenten omgezet in rapportcijfers, en vergeleken met een grote referentiegroep.
In de laatste tevredenheidspeiling krijgt de school van ouders het gemiddeld rapportcijfer 8,0. In de referentiegroep is dat 7,5. Ook voor de verschillende aandachtsgebieden (schoolgebouw, omgeving van de school, begeleiding van de leerlingen, de sfeer in de klas, kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, schooltijden, schoolregels, rust en orde, de leerkracht, en contact met de school) is de gemeten waardering van de ouders hoger dan in de referentiegroep.
Hoewel er uit deze peiling geen specifieke aandachtspunten voor beleid naar voren komen, wegen we alle opmerkingen van ouders die op een of meer onderdelen minder, of zelfs helemaal niet tevreden zijn, mee bij onze plannen voor 2021, net als alle tips en suggesties. Ook houden we de onderwerpen die ouders in lagere klassen en hogere klassen verschillend waarderen, zoals de schooltijden, tegen het licht.
Ook van de leerlingen (klas 4-5-6) krijgen we mooie scores: gemiddeld een 8,4 (referentie-groep: 8,1). Maar natuurlijk zijn er ook punten waarover een deel van de leerlingen minder tevreden is. De zitplaats in de klas, het vak ‘rekenen’, en vermoeidheid op school zijn de onderwerpen die daarbij het vaakst worden genoemd. De score voor ‘vermoeidheid op school’ is overigens de enige significante verslechtering ten opzichte van de vorige peiling.