Oudertevredenheidspeiling

Regelmatig laat onze school tevredenheidspeilingen uitvoeren onder ouders, leerlingen (klas 4-5-6) en personeelsleden, door BvPO, Bureau voor Praktijkgericht onderzoek. Dit bureau heeft de tevredenheidsscores van de respondenten omgezet in rapportcijfers, en vergeleken met een grote referentiegroep. In de tevredenheidspeiling uitgevoerd in het najaar van 2023 krijgt de school van ouders het gemiddeld rapportcijfer 6,7. De respons is met 88 ouders relatief klein (ongeveer 33%). De vijf aspecten die ouders het belangrijkst vinden zijn: ‘De leerkracht’; ‘sfeer’; ‘begeleiding’; ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘schoolregels, rust en orde’. Net als ouders van andere scholen (de referentiegroep) vinden ouders op de Ridderslag ‘De leerkracht’ het belangrijkst.

Het schoolgebouw wordt ten opzichte van de referentiegroep hoger gewaardeerd (3,3 op schaal van 1 t/m 4; de referentiegroep is 3,0). Het uiterlijk van het gebouw wordt door de overgrote meerderheid van de ouders gewaardeerd (89%).

De sfeer bij ons op school wordt hetzelfde gewaardeerd als de referentiegroep (3,1).

Onze school wordt hoger gewaardeerd (3,3) op ‘persoonlijke ontwikkeling’ dan de referentiegroep (3,1). De overgrote meerderheid van de ouders waardeert ‘aandacht voor creatieve vakken’ (88%). Daarnaast zijn veel ouders tevreden over 'aandacht voor gymnastiek' (76%) en 'aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing' (66%).

Positief scoren bij ouders van kleuters de ‘opvoedkundige aanpak’; ‘aandacht voor creatieve vakken’; ‘inzet en motivatie leerkracht’; ‘leereffect’ en ‘vakbekwaamheid leerkracht’.

Van de leerlingen (klas 4-5-6) krijgen we een ruim voldoende, een 7,5 gemiddeld. De betrokkenheid van ouders is hoger dan in de referentiegroep. 53% van de ouders helpt mee op school (volgens de leerlingen), ten opzichte van 38% in de referentiegroep.

Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de leerlingen gewaardeerd ten aanzien van ‘omgang met klasgenoten’, 81% van de leerlingen is hierover tevreden.

De leerlingen geven gemiddeld een rapportcijfer 8 voor de lessen op school. En 82% is tevreden over ‘uitleg door de juf of meester’ en ‘hulp door leerkracht’. Opvallend is de beoordeling door de leerlingen voor het onderwerp ‘oriëntatie op de wereld’, onze school scoort hiervoor veel hoger (7,6) dan de referentiegroep (6,4).