Pedagogische werkwijze

De Ridderslag biedt onderwijs met hoofd, hart en handen. Dit wordt binnen een veilige leeromgeving verzorgd door de leerkrachten die, vanaf klas 1 (groep 3), minimaal drie jaar met het kind meegaan en daardoor goed weten wat het kind nodig heeft. Dit resulteert ook in een beschrijvende eindrapportage (getuigschrift), naast genormeerde toetsen.

Periodeonderwijs

Er wordt gewerkt met periodeonderwijs: de eerste twee uur van de dag wordt een vak, gedurende drie of vier weken, op verschillende niveaus aangeboden en van verschillende kanten belicht. Het denkmatige, het gevoelsmatige en het handelingsgedeelte worden op gelijke wijze ingezet. Kennis wordt zo gedragen door beleving, verbinding, inzicht en praktische uitvoering. Het kind wordt individueel maar ook in verschillende samenwerkingsopdrachten aangesproken. 

Vaklessen en oefenuren

Na het hoofdonderwijs zijn er vaklessen en oefenuren. Er is aanbod om de kinderen uit te nodigen, zich breed te ontwikkelen: handwerken, koor, handenarbeid, bewegingskunst, schilderen, boetseren, Engels, Frans etc. Het ‘goed in je vel zitten’ is daarbij ook een letterlijk ontwikkelingsdoel. Vakleerkrachten bieden deze diversiteit. In een klas zitten gemiddeld tussen de 25 en 30 leerlingen.