Leerlingenraad

De Leerlingenraad bestaat uit zes afgevaardigde leerlingen van klas 4, 5 en 6 en heeft als doel om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en de kinderen een eigen stem te bieden binnen de school. De leerlingen maken zo spelenderwijs kennis met de democratische beginselen. De Leerlingenraad vergadert in beginsel vijfmaal per jaar onder schooltijd.