Buitenschoolse opvang

Onze school heeft voor buitenschoolse opvang een overeenkomst gesloten met Quadrant Kindercentra. De opvang vindt plaats op locatie De Kwikstaart (De Kempenaerstraat 2) en sluit aan op onze schooltijden. Deze locatie is op loopafstand van de school. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang te beantwoorden en streven we ernaar, een passend aanbod te kunnen doen. De kinderen van de Ridderslag worden opgevangen in kindercentrum de Kwikstaart. Een locatie vol met speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Voor een rondleiding of vragen kunt u de Kwikstaart bereiken via telefoonnummer 0182 - 530930. Het staat ouders vrij om een buitenschoolse opvang te kiezen.

In Jenaplanschool De Carrousel aan het Scholenpad 4 in Gouda is er een locatie voor buitenschoolse opvang gevestigd van Partou Kinderopvang. Voor vragen kunt u hen bereiken via tel. 0182 - 57 06 03 of scholenpad@partou.nl