Bestuur

Het bestuur is een toezichthoudend orgaan en klankbord voor de schoolleider. Het komt zo’n zes keer per jaar bijeen om het functioneren van de school te bespreken. Zij besluiten op het gebied van strategisch beleid en financiële zaken. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in een managementstatuut.

U kunt het bestuur bereiken via: bestuur@ridderslag.nl.