Klassenpresentaties

Meerdere keren per jaar – meestal de vrijdagmorgen voorafgaand aan een vakantie – laten de klassen op het podium van de Grote Zaal zien waar de afgelopen periode aan gewerkt is. Ze tonen hun creativiteit in bijvoorbeeld zang, een toneelstukje, reken- of taaloefeningen. Daarnaast worden ouders geregeld in de klas uitgenodigd. Ze kunnen onder andere mee oefenen bij het instuderen van de liederen voor de jaarfeesten.