Privacyreglement

Privacyverklaring

Onze school voldoet aan de vereisten van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG), de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 van kracht is. Op de Ridderslag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement  van de school. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is iemand aangewezen als functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Gegevensbescherming

Voor het gebruik van foto’s en (video)opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website of in de nieuwsbrief, vragen wij ouders toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de administratie van onze school (info@ridderslag.nl) of bij de functionaris gegevensbescherming (fg@ridderslag.nl).

Fotograferen, filmen en de privacywet

In de openbare ruimte is het toegestaan om foto's en video-opname te maken. Maar staan er andere mensen herkenbaar op de beelden dan kan dit hun privacy aantasten, zeker als de beelden bijvoorbeeld op internet terechtkomen. Foto’s en video-opnamen maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen zijn het persoonsgegevens en dan geldt de privacywet. Het maakt wel uit wat er met de foto’s of filmpjes gebeurt. Worden alleen situaties in beeld gebracht of maakt iemand foto’s en filmpjes uitsluitend voor zichzelf, dan geldt de privacywet niet. De voorwaarde hierbij is dat deze persoon de foto’s en filmpjes privé houdt. Wil diegene de foto’s en filmpjes in bredere kring delen - bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of YouTube - dan geldt de privacywet wel, en is er toestemming nodig van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan.

Wat betreft onze school geldt de volgende regel: het schoolgebouw en het schoolplein zijn geen openbaar terrein. In verband met de privacy van leerlingen en personeel is het maken van foto’s of video-opnamen in en rond de school uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming van school. Dat geldt ook bij klassenpresentaties en jaarfeesten. Bij jaarfeesten kan worden afgesproken dat één ouder per klas beelden maakt (van situaties); deze kunnen dan worden verspreid onder de ouders van de klas.