Privacyreglement

Privacyverklaring

Onze school voldoet aan de vereisten van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG), de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 van kracht is. Op de Ridderslag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de school. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Reinke Chavannes aangewezen als functionaris gegevensbescherming (FG). Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Voor het gebruik van foto’s en (video)opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website of in de nieuwsbrief, vragen wij ouders toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de administratie van onze school via info@ridderslag.nl.