Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de kinderen, ouders en leerkrachten. De MR adviseert en heeft instemmingsrecht over zaken als school- en jaarplan, begroting, formatieplan, besteding van de ouderbijdragen, vakantierooster, schooltijden en de communicatie tussen school en ouders.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR vergaderingen hebben een openbaar gedeelte waar u zich als ouder voor kunt aanmelden via: mr@ridderslag.nl.