Welkom op De Ridderslag

Onze vrijeschool is in september 1974 opgericht en is geworteld in een traditie van inmiddels meer dan honderd jaar. Ons onderwijs is gebaseerd op het antroposofische mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner. Goed onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Leren met hoofd, hart en handen

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit: er wordt geleerd met hoofd, hart en handen.

Worden wie je bent

Basisschool De Ridderslag geeft onderwijs met hoofd, hart en handen – en stelt zo de natuurlijke ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen doorlopen verschillende fasen in hun jonge leven. Het onderwijs en de lesstof worden daarop afgestemd, opdat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het gaat om worden wie je bent – een vrije mens die verantwoordelijkheid kan nemen. 

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Opvoeden tot vrijheid houdt voor onze school in dat het kind zich bewust kan worden van zijn eigen kunnen en vermogens en van zijn eigen wil. De kernvragen van elk kind - 'wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?' - vormen de achtergrond van ons onderwijs.

De Ridderslag staat open voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeacht religieuze richting of levensbeschouwing.

Meer lezen

 

Informatiemiddag

Maandelijks hebben wij een informatiemiddag. Maak een afspraak voor de maandelijkse rondleiding:

AFSPRAAK MAKEN

Vacatures

Momenteel hebben wij geen vactures. Wij hebben alle vactures voor schooljaar 2024-2025 kunnen vervullen. 

VACATURES