Omgangsprotocol

Gedragsregels

Een van de opgaven die De Ridderslag zich stelt, is het vormen van een sociale en veilige gemeenschap. Omgaan met elkaar leren de kinderen deels door goed voorbeeld en deels door ervaring en correcties door ons, ouders en leraren, gegeven op een prettige en opbouwende manier. Het leerplan van onze school bevat veel elementen die het sociale gebied verzorgen. Daarnaast bieden de school- en klassenregels structuur en een veilige omgeving.

We hebben gedragsregels voor personeel, ouders en kinderen,  zodat helder is wat we bieden en wat we van ouders en de kinderen verwachten op school. De regels worden in de klas doorgenomen met de kinderen.

 

Pestprotocol

Ook in een veilige school kun je echter té veel plagen, vervelende grapjes of een begin van pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar we kunnen er samen met de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) wel voor zorgen dat het niet tot langdurig pesten komt. Hiervoor heeft onze school een pestprotocol ontwikkeld, waarin preventieve maatregelen, school- en klassenregels en een stappenplan bij constatering van een pestprobleem zijn opgenomen.