Loading images...

Welkom op De Ridderslag.

Gelegen aan een historisch pad, de Ridder van Catsweg, en omgeven door groen, biedt onze school onderwijs aan kinderen van 2 t/m 12 jaar. In september 1974 stonden ouders aan de basis van onze school in Gouda, en een kleine tien jaar later legden zij het fundament van het huidige gebouw. Onze school is geworteld in een rijke traditie, die we meenemen in het heden en in onze visie op de toekomst.

Graag nemen wij u mee op een ontdekkingsreis door onze school. We leiden u langs alle aspecten die voor u als ouder van belang zijn, zoals de opbouw van de klassen, het lesprogramma, de pedagogische werkwijze, de lessen in moderne vreemde talen, differentiatie in het onderwijsaanbod, jaarfeesten, samenwerking met ouders en de schoolorganisatie.
Centraal in ons onderwijs is de aanleg die in ieder kind aanwezig is en in hem of haar ontwikkeld kan worden. Op onze school betekent dat: aandacht voor het cognitieve leren, maar ook voor het ervarend en scheppend leren. Beweging, muziek, schilderen en kennismaking met ambachten maken hiervan deel uit. Dat deze aanpak tot goed onderwijs leidt, vindt ook de Onderwijsinspectie, die onze school onlangs positief heeft beoordeeld. Wilt u onze school en activiteiten nader ontdekken, dan bent u van harte welkom op onze jaarlijkse open dag, een informatieavond of een lezing, of voor een persoonlijke ontmoeting met de schoolleider of leerkrachten.