Loading images...

Ouders


Wat kunt u als ouder/verzorger voor de school betekenen?

Als school waarderen wij uw inbreng zeer. Zonder de betrokkenheid van ouders/verzorgers, zou een aantal activiteiten op school onmogelijk zijn, zoals het organiseren van de vele workshops op het Pinksterfeest, begeleiding van een fietstocht naar Oudewater of het verzorgen van het aquarium in de hal van de school. Onderstaand een aantal concrete rollen die ouders op onze school kunnen vervullen.
 
Klassenouders
Elke klas heeft één of meer klassenouders die als schakel fungeren tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht. Zij verzorgen de afspraken en planning voor activiteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes en jaarfeesten. De klassenouders betrekken de ouders en verzorgers zo veel mogelijk bij de klas en hebben regelmatig overleg met de leerkracht.

Hulpouders
Bij lessen als handwerken of lezen wordt soms de hulp ingeroepen van ouders en verzorgers. De leerkracht nodigt ouders en verzorgers hiertoe uit. De ‘extra handen’ zijn bedoeld om de leerlingen effectiever te begeleiden bij de activiteiten. De leerkracht blijft tijdens deze les verantwoordelijk voor het leerproces. Het spreekt voor zich dat de hulpouders terughouding naar andere ouders/verzorgers betrachten over zaken als het functioneren van leerlingen en leerkracht. In die zin heeft de hulpouder een didactische verantwoordelijkheid.