Loading images...

Wat is er nog meer?


Schoolreisjes, sportdag, toneel, …

Schoolreisjes en klassenuitjes
Schoolreisjes sluiten aan op de leerstof van het periodeonderwijs. De derde klas bezoekt in het kader van de ambachten bijvoorbeeld een smid, het touwmuseum, een bakkerij of een chocolatier. De vijfdeklassers daarentegen nemen bijvoorbeeld een kijkje in het Oudheidkundig Museum in Leiden. Maar niet alle uitjes zijn verbonden aan een onderwijskundig doel. In de twee hoogste klassen gaan leerlingen bijvoorbeeld een aantal dagen op kamp met fiets en slaapmatjes mee.
 
uitjes
Het einde van het schooljaar wordt vaak afgesloten met een klassenuitje, bijvoorbeeld een picknick, zwemmen of een wandeling. Ook kunnen leerkracht en klassenouders een activiteit organiseren voor leerlingen én ouders, zoals een fietstocht met picknick of een poppenkastvoorstelling.

Jaarfeesten
Hoewel de jaarfeesten deel uitmaken van het vaste onderwijsprogramma, zijn het feestelijke momenten waaraan ouders, leerlingen, leraren en schoolmedewerkers ieder hun steentje bijdragen. Het Pinksterfeest op het plein met het invlechten van de meiboom en de ballonnen met vredeswensen, het Sint Maartensfeest met de lichtjes en het restaurant van de zesde klas, het Sint Janfeest in de zomer met spelletjes om de uitbundigheid van de zomer te vieren. Ieder jaar weer vormen dit de momenten waarop de schoolgemeenschap een extra dimensie krijgt.

Toneel
Door het jaar heen kan een klas een toneelstukje voorbereiden dat vervolgens voor de medeleerlingen en de ouders gespeeld wordt. De zesde klas organiseert een afscheidsavond voor de ouders met een toneelstuk of een andere activiteit. De grote zaal van de school met podium en belichting leent zich hier uitstekend voor. Daarnaast zijn er in de grote zaal jaarlijks ook externe producties te zien, zoals een stuk van William Shakespeare door leerlingen van een school uit Engeland, of een voorstelling van een jeugdtheatergroep. Regelmatig worden hierbij leerlingen van andere scholen uitgenodigd.
 
Sportdag
Ieder jaar vinden er voor de hogere klassen twee sportdagen plaats, waarbij moed en uithoudingsvermogen, teamgeest en tactiek een rol spelen.

sportdag1
Brede School
Onze school maakt deel uit van de Brede School Bloemendaal/Plaswijck. De activiteiten van de Brede School staan aangeplakt in de hal van de school. De Brede School biedt activiteiten zoals theaterdans, handbal, rugby en tekenen.

Schoolkrant
Regelmatig verschijnt de schoolkrant, met nieuws uit de klassen, verhalen van leerlingen en ouders, recepten, tekeningen en activiteiten.

Meimarkt
Enkele jaren geleden is een oude traditie weer nieuw leven ingeblazen: die van de Meimarkt. Deze vindt plaats in het weekeinde van de Goudse Hofstedendagen. Op deze dagen zijn er tal van spelletjes en activiteiten voor kinderen en volwassen, en diverse muzikale of culturele voorstellingen.
In 2007 is daarbij aparte aandacht geschonken aan moederdag met een lezing en een theetuin voor moeders. In 2008 waren er tal van spelletjes binnen en buiten en een braderie met allerhande producten, van boeken tot kleding en speelgoed.