Loading images...

Vervolgopleiding

Na de zesde klas staan de kinderen voor de volgende keuze: doorstromen naar de bovenbouw van de vrijeschool, of naar het regulier voortgezet onderwijs. De Ridderslag heeft geen eigen bovenbouw. Er zijn zestien regionale bovenbouwen in Nederland. De Goudse kinderen gingen tot nu toe vooral naar Rotterdam, Den Haag en Leiden, soms naar Zeist. De bovenbouw omvat de klassen zeven tot en met twaalf en wordt afgesloten met een examen VMBO (10e klas), HAVO (11e klas), of VWO (12e klas).

De laatste jaren gaat ongeveer veertig procent van de kinderen naar een van de vrijeschoolbovenbouwen. Het andere deel van de kinderen gaat naar het reguliere vervolgonderwijs (VMBO, HAVO, VWO). De aansluiting blijkt heel goed te gaan. Als de gehele onderbouw doorlopen is, beschikken de kinderen over een brede basis om op verder te gaan. Uit reacties van het middelbaar onderwijs blijkt dat onze leerlingen opvallen door hun algemene ontwikkeling, ruimtelijk inzicht, initiatiefkracht en goede sociale vaardigheden.

Aan het eind van schooljaar 2012-2013 stroomden 25 leerlingen uit klas 6 door naar het voortgezet onderwijs.

 

School

Schooladvies 2013

Totaal

 

PRO

VMBO-B

VMBO-K

VMBO-T

HAVO

VWO

25

Rudolf Steiner College, R’dam

 

 

 

1

4

1

6

Rudolf Steiner College, R’dam, Praktische Stroom

 

 

 

2

 

 

2

De Vrije School Den Haag, Praktische Stroom

 

 

 

1

 

 

1

Coornhert Gymnasium

 

 

 

 

 

2

2

De Goudse Waarden

 

 

 

 

4

1

5

Antoniuscollege (Carmel )

 

 

 

 

1

 

1

GSG Leo Vroman

 

 

 

1

1

2

4

Wellant College

 

1

2

 

 

 

3

Het Segment

1

 

 

 

 

 

1

 


VMBO-B = basisberoepsgerichte leerweg; VMBO-K= Kaderberoepsgerichte leerweg; VMBO-T/GL = Theoretische leerweg / gemengde eerweg. NB: Waar sprake was van gemengde adviezen, zoals HAVO/VWO, is steeds het hoogste niveau vermeld.

Voor meer informatie over vrijeschool bovenbouwen kunt u terecht bij:

Rudolf Steiner College, Rotterdam
Vondelweg 87 en 89
3031 PT Rotterdam
Tel: 010 – 413 41 58
Fax: 010 – 411 20 91
E-mail: mail@rudolfsteinercollege.nl
Website: http://www.rudolfsteinercollege.nl

De Vrije School, Den Haag
Locatie Midden- en Bovenbouw:
Waalsdorperweg 12
2597 NT Den Haag
Tel: 070 – 324 43 00
Fax: 070 – 324 54 79
E-mail: vrijeschool@vsdenhaag.nl
Website: http://www.vrijeschooldenhaag.nl

Marecollege, Leiden
Surinamestraat 1
2315 XC Leiden
Tel: 071 – 522 73 33
Fax: 071 – 523 18 53
E-mail: info@vrijeschool-leiden.nl
Website: http://www.vrijeschool-leiden.nl

Stichtse Vrije school, Zeist
Socrateslaan 24
3707 GL Zeist
Tel: 030 – 692 30 54
Fax: 030 – 693 35 32
E-mail: post@svszeist.nl
Website: http://www.svszeist.nl