Loading images...

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking. Op deze pagina vindt u beknopte documentatie met betrekking tot passend onderwijs:

  • algemene informatie over Passend Onderwijs;
  • een samenvatting van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Holland, en
  • het schoolondersteuningsprofiel van onze school, waarin wordt aangegeven welke ondersteuning we aan onze leerlingen kunnen bieden.

Meer informatie is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Holland, waarbij onze school is aangesloten: www.swv-po-mh.nl.