Loading images...

Schoolkrant

Basisschool De Ridderslag heeft samen met de Vrije Peuteropvang Het Rozenpoortje een eigen binnenkatern in het tijdschrift De Seizoener, dat viermaal per jaar verschijnt.
Voor meer info kijk op www.seizoener.nl.

De inleverdata voor kopij staan vermeld in de jaaragenda (zie ouderportaal en in Periodeschrift).

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij

 Inleveren per mail via schoolkrant@ridderslag.nl.

Tekst
Aanleveren in Word of eventueel in de mail zelf.
Geef je mail en je document een naam die verwijst naar de klas of afzender.
Bijvoorbeeld: klas1artikel1.doc.
Gebruik platte tekst, dat wil zeggen: met zo min mogelijk opmaakkenmerken.
Er mogen geen afbeeldingen in de tekst staan.

Foto’s en andere afbeeldingen
Apart leveren (als bijlage bij je mail).
Sla de afbeelding op als .jpg en in de allerhoogste kwaliteit (minimaal 300 dpi).
Geef de afbeelding een naam die verwijst naar het artikel waar het bij hoort.
Bijvoorbeeld klas1afb1.jpg
Geef de belangrijkste afbeelding nummer 1. Wanneer we niet alle afbeeldingen kunnen plaatsen, komt afbeelding 1 het eerst aan de beurt, daarna afbeelding 2 etc.

Illustraties op papier
Als je zelf (thuis) scant, let dan op de instellingen: grijswaarden, 300 dpi en 100% scangrootte.
Je kunt ook een digitale foto maken van bijvoorbeeld een tekening.
Zet de tekening goed in daglicht, doe de flits uit en fotografeer zo frontaal mogelijk.

Voor advertenties gelden andere inleverdata en aanleverspecificaties.
Deze zijn op te vragen bij de redactie via schoolkrant@ridderslag.nl.