Loading images...

Ouderkoor Kwartslag

Kwartslag is een koor van ouders, oud-ouders en vrienden van De Ridderslag. Wij repeteren onder professionele begeleiding wekelijks op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in de grote zaal. Wij zingen drie of vierstemmige liederen uit vele landen en tijden en treden enkele malen per jaar op. Wij verzorgen onder meer jaarlijks een kerstconcert met (indien mogelijk) het schoolkoor. Als u belangstelling hebt om deel te nemen bent u van harte welkom om enkele keren vrijblijvend de komen luisteren / meedoen. Noten kunnen lezen is niet nodig; plezier in zingen wel.

Contactpersoon: Heleen Schuurmans,
bereikbaar via: ouderkoor@ridderslag.nl