Loading images...

Jaarfeesten

Een bijzonder aspect van onze school is het vieren van de jaarfeesten met de kinderen. Vaak is een deel van de viering van een jaarfeest gezamenlijk met meerdere of alle klassen. In de klassen 1 t/m 6 wordt de voorbereiding van het gezamenlijke deel van een feest gedaan door de ouders van één klas, in samenwerking met Ferrie van der Wijk, die enkele weken vóór een feest contact opneemt met een klassenouder van de betreffende klas.

Voor informatie: Ferrie van der Wijk, te bereiken via school of e-mail: jaarfeesten@ridderslag.nl.