Loading images...

Peutergroep Het Rozenpoortje

 

Vrije Peuteropvang 't Rozenpoortje GoudaDi-Do groep 2013

Peutergroep Het Rozenpoortje

Vrije Peuteropvang 't Rozenpoortje Gouda Di-Do groep 2013Ritme, rust en vrij spel staan centraal in peutergroep Het Rozenpoortje. Het ritme komt terug in de ochtend, in de week, maar ook in het jaar. In de ochtend wisselen rust en beweging elkaar af. Er wordt op vaste momenten gezongen, gespeeld en gegeten. Het brood wordt samen met de peuters gebakken.

Tijdens het spelen worden de peuters zoveel mogelijk vrij gelaten, zodat spontaan spel ontstaat. Dat vrije spel is belangrijk om de peuter zijn eigen fantasie te laten ontwikkelen. Er wordt gespeeld met natuurlijk materiaal, zoals houten blokken, wollen poppen, katoenen lappen, planken en kisten, water en zand. Verder zijn er veel schatten uit de natuur: kastanjes, eikels, schelpen, beukennootjes, stenen, boomstammetjes, enzovoorts.

Vrije Peuteropvang 't Rozenpoortje GoudaDi-Do groep 2013Sinds de landelijke harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang is peutergroep Het Rozenpoortje onderdeel van Quadrant Kindercentra, op de locatie van Basisschool de Ridderslag. Voor actuele informatie over bijvoorbeeld openingstijden en inschrijving, zie Peutergroep Het Rozenpoortje op de website van Quadrant.