Loading images...

Actueel

VACATURE onderbouwleerkrachten

Vacature onderbouwleerkrachten

In verband met verschuivingen binnen ons team zoeken wij per augustus 2021 twee onderbouwleerkrachten (m/v) met een opleiding voor, of ervaring in het vrijeschoolonderwijs, elk voor drie dagen per week (0,6 FTE); eventueel kan een van de functies worden uitgebreid met uren voor vaklessen of taken op het gebied van interne begeleiding.

Schaal: L10 (CAO-PO).

De ideale kandidaat:

 • heeft ervaring met het vrijeschoolonderwijs;
 • is allround en flexibel;
 • is enthousiast en betrokken;
 • is sterk in klassenmanagement;
 • kan goed omgaan met gedragsvraagstukken;
 • kan goed samenwerken;
 • wil zich verbinden met de school;
 • ziet antroposofie als inspiratiebron voor het onderwijs.

Wij bieden:

 • een ervaren en betrokken team;
 • een goede zorgstructuur;
 • enthousiaste en ondersteunende ouders;
 • ruimte voor inbreng van je eigen inzichten;
 • professionele ontwikkelingsruimte;
 • een fraai gebouw.

Over de school

De Ridderslag, een vrijeschool met ongeveer 215 leerlingen, biedt al ruim 45 jaar onderwijs met hoofd, hart en handen. Vanuit onze identiteit werken we aan een passend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen. Daarbij werken we samen met andere besturen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, met Quadrant Kindercentra en met de Brede School Gouda.

Het onderwijsteam bestaat uit zeer ervaren en jongere leraren, vakleraren en onderwijsondersteuners die goed samenwerken, en voor wie de antroposofie een inspiratiebron is voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De school streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het team.

De school heeft drie kleuterklassen en zes onderbouwklassen, en is gehuisvest in een fraai gebouw onder organische architectuur.

Contactgegevens

Uw sollicitatiebrief graag per e-mail naar:

Basisschool De Ridderslag, vacatures@ridderslag.nl

T.a.v. J. Bertels, schoolleider

Ridder van Catsweg 256a

2805 BC  Gouda

0182 537 515

Sluitingsdatum:  15 april 2021

OPEN DAGEN uitgesteld

De voor 5 en 6 februari 2021 aangekondigde open dagen zijn  i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Kiezen voor de vrijeschool

Kiezen voor de vrijeschool

 

Voor ouders die overwegen hun kind bij ons aan te melden, organiseren we periodiek informatiemiddagen. Voor meer informatie kunt u terecht op ons secretariaat, via 0182-537515 (ma. t/m do.) of via info@ridderslag.nl.

Daarnaast hebben we jaarlijks open ochtenden in februari.

Voor informatie over de bouwstenen van het vrijeschoolonderwijs én voor ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten kunt u ook terecht op www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

 

 

 

Er gaat weer een oudercursus van start!

Oudercursus 1e kwartaal 2021

Na veertig jaar als vrijeschool-kleuterjuf in Rotterdam gewerkt te hebben verzorg ik al een aantal jaren met veel plezier cursussen over het vieren van de jaarfeesten voor ouders, collega’s en andere belangstellenden. Deze keer is mij gevraagd om dit in Gouda te doen op zes maandagavonden in het eerste kwartaal van 2021.

We zullen op deze avonden het jaarfeest op verschillende manieren beleven, doordat we zowel het hoofd, als het hart als de handen aan bod laten komen. Ik zal de achtergrond van de desbetreffende jaarfeesten toelichten. Daarbij is ook aandacht voor het vieren van het feest thuis met de kinderen, maar ook hoe bereid je dit feest voor als volwassenen (hoofd). We gaan de liedjes en versjes die bij het jaarfeest passen met elkaar zingen (hart). Als laatste zullen we iets kleins maken voor de jaartafel of om mee te spelen (handen). Je krijgt per avond een reader mee met veel achtergrondinformatie, de liedjes en het patroon van de knutsel en ook nog ideetjes om zelf thuis te maken.

Data: zes maandagavonden van 19.30 – 21.30 uur:

18 januari  – Sint Michael

1 februari  – Sint Maarten

15 februari  – Advent/ Kerstmis/ Drie Koningen

1 maart  – Carnaval/Palmpasen/Pasen

15 maart  – Pinksteren

29 maart  – Sint Jan

Capaciteit: De cursus gaat door bij minimaal 12 personen. Bij 18 deelnemers is de cursus vol.

Kosten:  € 90,00, te voldoen op de eerste avond of per betaalverzoek.

Locatie: De Ridderslag, Ridder van Catsweg 256a, Gouda. Mocht het door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, dan kan deze cursus ook online gegeven worden. De cursisten krijgen per keer een knutselpakket voor thuis en per e-mail een hand-out over het desbetreffende jaarfeest.

Je kunt je tot uiterlijk 6 januari 2021 opgeven, per e-mail: oudercursus@ridderslag.nl.

Je bent van harte welkom!

Margo van Schie-Biesta

Geen digiborden en iPads in de klas?

Geen digiborden en iPads in de klas?

Nee, inderdaad. Voor de voorbereiding van lessen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem maken leerkrachten allemaal gebruik van computers, maar op onze school hebben wij geen digiborden, en de leerlingen werken niet op iPads of andere apparaten – behalve in individuele gevallen, zoals bij leerlingen met ernstige dyslexie.

Waarom niet? In de eerste jaren van het leven ontwikkelen mensen hun motorische, spraak- en mentale vaardigheden, terwijl hun zintuigen zich ook ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat tegelijkertijd, en als gevolg hiervan, cruciale basisstructuren van de hersenen ontstaan die het hele verdere leven vormgeven. Hoe wordt deze gezonde ontwikkeling bevorderd in de kindertijd? Door fysieke oefening in spel en kunst, intensief verbaal contact met mensen, en veelvuldig stimulansen van bezigheden om de eigen fantasie van het kind prikkelen.

Het is noodzakelijk dat kinderen op school de klassieke cultuurtechnieken leren: lezen, schrijven en rekenen. Deze vormen de basis voor alle verdere educatieve stappen, inclusief de competente omgang met digitale media. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen dat lezen en schrijven worden aangeleerd met behulp van analoge methoden (papier, boek en potlood). Leerlingen leren pas in hogere klassen met het toetsenbord te werken. Alles op zijn tijd! Het gaat om het hele spectrum van analoge en digitale methoden, die pas wanneer ze op het juiste moment worden ingezet een gezonde ontwikkeling van kinderen mogelijk maken.

Een ouderwetse opvatting? Dan was voormalig Apple-baas Steve Jobs ook ouderwets… [zie: Steve Jobs was a low tech parent.]

Zo ongeveer rond het moment dat in Nederland de oprichting van iPad-scholen werd aangekondigd, berichtte de New York Times in een voorpaginaverhaal over leidinggevenden van hightechbedrijven in Silicon Valley die voor hun kinderen kozen voor Waldorf schools (vrijescholen). [Zie ook: Why Are Silicon Valley Executives Sending Their Kids to a Tech-Free School?]

De korte film  (17′ 27″) Preparing for Life gaat verder waar het verhaal ophield. De film neemt de kijker mee naar de Waldorf School of the Peninsula waar – zoals op alle vrijescholen – de focus ligt op het ontwikkelen van de capaciteiten voor creativiteit, veerkracht, innovatief denken, en sociale en emotionele intelligentie; meer dan op leren met het hoofd. Ondernemers, onderzoekers van Stanford, en leidinggevenden van enkele van de grootste hightechbedrijven in de wereld, vertellen wat kinderen volgens hen nodig hebben om succes, doel en vreugde te vinden hun leven.

Bekijk de film hier: http://www.youtube.com/watch?v=B-ZSeepDmPE.

NB: De film is in het Engels, zonder ondertiteling.