Loading images...

Actueel

VACATURE onderbouwleerkracht

Vacature onderbouwleerkracht

In verband met verschuivingen binnen ons team zoeken wij per januari 2020 een onderbouwleerkracht (m/v) met ervaring in het vrijeschoolonderwijs, voor twee dagen per week (0,4 FTE). Eventueel kan de functie worden uitgebreid met taken op het gebied van interne begeleiding (0,2).

Schaal: L10 (CAO-PO).

De ideale kandidaat:

 • heeft ervaring in het vrijeschoolonderwijs;
 • is allround en flexibel;
 • is enthousiast en betrokken;
 • is sterk in klassenmanagement;
 • kan goed omgaan met gedragsvraagstukken;
 • kan goed samenwerken;
 • wil zich verbinden met de school;
 • ziet antroposofie als inspiratiebron voor het onderwijs.

Wij bieden:

 • een ervaren en betrokken team;
 • een goede zorgstructuur;
 • enthousiaste en ondersteunende ouders;
 • ruimte voor inbreng van je eigen inzichten;
 • professionele ontwikkelingsruimte;
 • een fraai gebouw.

Over de school

De Ridderslag, een vrijeschool met ongeveer 215 leerlingen, biedt al 45 jaar onderwijs met hoofd, hart en handen. Vanuit onze identiteit werken we aan een passend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen. Daarbij werken we samen met andere besturen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, met Quadrant Kindercentra en met de Brede School Gouda.

Het onderwijsteam bestaat uit zeer ervaren en jongere leraren, vakleraren en onderwijsondersteuners die goed samenwerken, en voor wie de antroposofie een inspiratiebron is voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De school streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het team.

De school heeft drie kleuterklassen en zes onderbouwklassen, en is gehuisvest in een fraai gebouw onder organische architectuur.

Contactgegevens en sluitingsdatum

Uw sollicitatiebrief graag per e-mail naar
Basisschool De Ridderslag, vacatures@ridderslag.nl
T.a.v. J. Bertels, schoolleider
Ridder van Catsweg 256a, 2805 BC Gouda
Tel. 0182 537 515

sluitingsdatum 31-12-2019

 

 

Kiezen voor de vrijeschool

Kiezen voor de vrijeschool

 

Voor ouders die overwegen hun kind bij ons aan te melden, organiseren we periodiek informatiemiddagen. Voor meer informatie kunt u terecht op ons secretariaat, via 0182-537515 (ma. t/m do.) of via info@ridderslag.nl.

Daarnaast hebben we jaarlijks open ochtenden in februari.

Voor informatie over de bouwstenen van het vrijeschoolonderwijs én voor ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten kunt u ook terecht op www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

 

 

 

Geen digiborden en iPads in de klas?

Geen digiborden en iPads in de klas?

Nee, inderdaad. Voor de voorbereiding van lessen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem maken leerkrachten allemaal gebruik van computers, maar op onze school hebben wij geen digiborden, en de leerlingen werken niet op iPads of andere apparaten – behalve in individuele gevallen, zoals bij leerlingen met ernstige dyslexie.

Waarom niet? In de eerste jaren van het leven ontwikkelen mensen hun motorische, spraak- en mentale vaardigheden, terwijl hun zintuigen zich ook ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat tegelijkertijd, en als gevolg hiervan, cruciale basisstructuren van de hersenen ontstaan die het hele verdere leven vormgeven. Hoe wordt deze gezonde ontwikkeling bevorderd in de kindertijd? Door fysieke oefening in spel en kunst, intensief verbaal contact met mensen, en veelvuldig stimulansen van bezigheden om de eigen fantasie van het kind prikkelen.

Het is noodzakelijk dat kinderen op school de klassieke cultuurtechnieken leren: lezen, schrijven en rekenen. Deze vormen de basis voor alle verdere educatieve stappen, inclusief de competente omgang met digitale media. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen dat lezen en schrijven worden aangeleerd met behulp van analoge methoden (papier, boek en potlood). Leerlingen leren pas in hogere klassen met het toetsenbord te werken. Alles op zijn tijd! Het gaat om het hele spectrum van analoge en digitale methoden, die pas wanneer ze op het juiste moment worden ingezet een gezonde ontwikkeling van kinderen mogelijk maken.

Een ouderwetse opvatting? Dan was voormalig Apple-baas Steve Jobs ook ouderwets… [zie: Steve Jobs was a low tech parent.]

Zo ongeveer rond het moment dat in Nederland de oprichting van iPad-scholen werd aangekondigd, berichtte de New York Times in een voorpaginaverhaal over leidinggevenden van hightechbedrijven in Silicon Valley die voor hun kinderen kozen voor Waldorf schools (vrijescholen). [Zie ook: Why Are Silicon Valley Executives Sending Their Kids to a Tech-Free School?]

De korte film  (17′ 27″) Preparing for Life gaat verder waar het verhaal ophield. De film neemt de kijker mee naar de Waldorf School of the Peninsula waar – zoals op alle vrijescholen – de focus ligt op het ontwikkelen van de capaciteiten voor creativiteit, veerkracht, innovatief denken, en sociale en emotionele intelligentie; meer dan op leren met het hoofd. Ondernemers, onderzoekers van Stanford, en leidinggevenden van enkele van de grootste hightechbedrijven in de wereld, vertellen wat kinderen volgens hen nodig hebben om succes, doel en vreugde te vinden hun leven.

Bekijk de film hier: http://www.youtube.com/watch?v=B-ZSeepDmPE.

NB: De film is in het Engels, zonder ondertiteling.