Loading images...

Buitenschoolse opvang

Onze school heeft een overeenkomst gesloten met Quadrant Kindercentra voor een arrangement buitenschoolse opvang. De opvang vindt plaats op locatie De Kwikstaart (De Kempenaerstraat 2, op loopafstand van school) en sluit aan op onze schooltijden. Met 12 locaties voor buitenschoolse opvang, 2 peuterspeelzalen en 4 kinderdagverblijven is Quadrant Kindercentra de grootste organisatie voor kinderopvang in Gouda.quadrant.jpg

Wat heeft Quadrant te bieden aan ouder en kind? Quadrant wil samen met ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere mede-opvoeders een rol spelen in het leven van kinderen. Wij noemen dat ‘Samen voor het kind’. Je kind merkt het elke dag omdat we naar hem/haar luisteren, hem/haar respecteren, veiligheid bieden en binnen ons ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod voldoende ruimte voor eigen initiatief bieden. Als ouder merk je dat wanneer je je kind komt brengen en halen bij de BSO, wanneer je een 10-minuten-gesprek bijwoont of wanneer je onze ouderavonden bezoekt. Daarnaast vinden we goede overdracht tussen school en onze pedagogisch medewerkers belangrijk, zodat we aan het einde van de dag informatie over de gehele dag van je kind kunnen overbrengen. 

Quadrant en Basisschool De Ridderslag werken samen om de opvangcapaciteit zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag (noch de school, noch Quadrant kan echter een plaats bij de BSO garanderen). Voor aanmelden en meer informatie kunt u terecht bij Quadrant, http://www.quadrantkindercentra.nl/, tel. 0182 689896.

Heb je behoefte aan buitenschoolse opvang? Geef dat aan bij Quadrant. Alleen dan kunnen wij vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Laat dit weten door je in te schrijven via onze website, of vraag een inschrijfformulier aan op school. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we samen met school onderzoeken op welke manier de opvang het beste kan worden geregeld. Zo zoeken we altijd eerst naar ruimtemogelijkheden binnen het eigen schoolgebouw, wat vooral voor jonge kinderen vaak een rustige overgang tussen school- en BSO-tijd betekent. En wellicht hebben we op korte termijn een plek voor je kind op een van de al bestaande locaties?