Loading images...

ANBI-status

Onze school heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Onze gegevens met betrekking tot de ANBI-status zijn:

Stichting Basisschool De Ridderslag (tot 18 dec. 2008: Stichting Vrije School Gouda e.o.)
Ridder van Catsweg 256a
2805 BC Gouda

IBAN nl03 trio 0212 1799 18

RSIN/fiscaal nr.: 003538941

Onze doelstelling en de hoofdpunten van ons beleid zijn hier te vinden.
De Ridderslag heeft een onbezoldigd bestuur. Het beloningsbeleid en de namen en functies van de bestuursleden zijn, samen met een verslag van de uitgeoefende activiteiten en onze financiële verantwoording, te vinden in onze jaarverslagen, te vinden op deze pagina.