Loading images...

Er gaat weer een oudercursus van start!

Oudercursus 1e kwartaal 2021

Na veertig jaar als vrijeschool-kleuterjuf in Rotterdam gewerkt te hebben verzorg ik al een aantal jaren met veel plezier cursussen over het vieren van de jaarfeesten voor ouders, collega’s en andere belangstellenden. Deze keer is mij gevraagd om dit in Gouda te doen op zes maandagavonden in het eerste kwartaal van 2021.

We zullen op deze avonden het jaarfeest op verschillende manieren beleven, doordat we zowel het hoofd, als het hart als de handen aan bod laten komen. Ik zal de achtergrond van de desbetreffende jaarfeesten toelichten. Daarbij is ook aandacht voor het vieren van het feest thuis met de kinderen, maar ook hoe bereid je dit feest voor als volwassenen (hoofd). We gaan de liedjes en versjes die bij het jaarfeest passen met elkaar zingen (hart). Als laatste zullen we iets kleins maken voor de jaartafel of om mee te spelen (handen). Je krijgt per avond een reader mee met veel achtergrondinformatie, de liedjes en het patroon van de knutsel en ook nog ideetjes om zelf thuis te maken.

Data: zes maandagavonden van 19.30 – 21.30 uur:

18 januari  – Sint Michael

1 februari  – Sint Maarten

15 februari  – Advent/ Kerstmis/ Drie Koningen

1 maart  – Carnaval/Palmpasen/Pasen

15 maart  – Pinksteren

29 maart  – Sint Jan

Capaciteit: De cursus gaat door bij minimaal 12 personen. Bij 18 deelnemers is de cursus vol.

Kosten:  € 90,00, te voldoen op de eerste avond of per betaalverzoek.

Locatie: De Ridderslag, Ridder van Catsweg 256a, Gouda. Mocht het door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn fysiek bij elkaar te komen, dan kan deze cursus ook online gegeven worden. De cursisten krijgen per keer een knutselpakket voor thuis en per e-mail een hand-out over het desbetreffende jaarfeest.

Je kunt je tot uiterlijk 6 januari 2021 opgeven, per e-mail: oudercursus@ridderslag.nl.

Je bent van harte welkom!

Margo van Schie-Biesta